Badania marketingowe w Polsce

Rynek badań marketingowych dynamicznie się rozwija. Jednak czy każdy jest w stanie wykorzystać nadarzające się okazje i zmiany do wpłynięcia na swój biznes?

Pytania w badaniach marketingowych

Odpowiednia skala działań

Biorąc pod uwagę dynamiczne zmieniające się środowisko, w którym działają firmy marketingowe, trzeba na bieżąco aktualizować swoje źródła. To wiąże się z kolei z kosztami, które ponoszą firmy zajmujące się badaniami marketingowymi. Dlatego nie możemy liczyć na to, że skuteczne badanie marketingowe będzie tanie. Wręcz przeciwnie, koszty poniesione przy takich akcjach mogą drastycznie różnić się od zakładanych wydatków.

Jeżeli chcemy osiągnąć korzyści z badań musimy zwrócić uwagę na źródło naszych danych. Jeżeli informacje, które do nas docierają będą błędne lub niepełne to wyniki badań mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Badania marketingowe wymagają odpowiedniej ilości badanych. To oni są w stanie dostarczyć mniej lub bardziej wartościowych danych. Jeżeli zwiększymy próbkę do 1000 osób mamy szansę na to, że nasze badania będą wiarygodne.

Istnieją pewne procedury według których działają firmy zajmujące się badaniami marketingowymi. To właśnie one są kluczowe dla odniesienia sukcesu. Badanie przeprowadzone spontanicznie może dać wyniki, ale najczęściej ryzykujemy wpadkę. Jeżeli od tej akcji są uzależnione dalsze działania firmy, warto zastanowić się nad podejściem. Wybór agencji marketingowej to nie wszystko. Ważne są też procedury i cele, które będą krok po kroku realizowane.

To prawda, że w działaniach marketingowych, a szczególnie w badaniach ważny jest cel. Pozwala nam wytyczyć oczekiwane rezultaty. Mamy też do czego się odnieść. Jeżeli postępujemy według wyznaczonych ścieżek, nasze badania mogą być powtarzalne. Daje nam to też obraz na całość.

Prowadzenie badań wymaga wiedzy

Nie wszystkie badania przyniosą oczekiwane rezultaty. Ważna jest także metodologia. Musimy wybrać określoną grupę docelową. Próbkowanie ludzi po ich wieku oraz zainteresowaniach może okazać się właściwym kierunkiem. Problem może wystąpić w momencie w którym nasi ankietowani będą kłamać. Mogą sprowokować ich do tego wstydliwe lub nieodpowiednie pytania. W ten sposób całe badanie może zostać poważnie zaburzone. Wtedy decyzje podejmowane na jego podstawie są w stanie doprowadzić do poważnych problemów w naszej działalności.

Jeżeli badania są przeprowadzane na zasadzie ankiety pytania muszą zostać ułożone według sprawdzonych schematów. Zaczynamy od pytań dotyczących miejsca zamieszkania. Potem przechodzimy do tych związanych z wiekiem. Następnie, jeżeli istnieje taka konieczność, pytamy się o wykształcenie oraz zarobki naszych badanych. Ostatnie pytanie może jednak okazać się dość wstydliwe. W nim najczęściej dochodzi do kłamstwa. Jesteśmy w stanie wyeliminować ten problem zapewniając ankietowanych o anonimowości badania.

Badania marketingowe mogą być także wykonane na inne sposoby. Popularne jest zbieranie grup ankietowanych. Możemy wtedy pokazać im produkt. Zebrać pozytywne lub negatywne opinie. Odnoszenie się do takiego badania może okazać się skuteczniejsze. Warto jednak zwrócić uwagę na to, aby nie sugerować odpowiedzi naszym badanym.

Umiejętna ocena wyników

Pamiętajmy o tym, że łatwo jest dostać błędne wyniki badania. Koszty poniesione na taką akcję nie tylko będą wyrzucone w błoto, ale także mogą się na nas zemścić. Decyzje podejmowane na podstawie błędnych założeń to poważny problem. Dlatego bądźmy uważni zarówno przy wyborze firmy, która zajmie się naszym badaniem, a także przy celu badania.

Podsumowując, ważne są dane wejściowe. Jeżeli uzyskamy odpowiedzi zgodne z założeniami to możemy cieszyć się sukcesem. W Polsce rynek badań ciągle się rozwija. Można jednak znaleźć firmy, które działają już od lat. Ich usługi będą drogie. Chociaż w wielu przypadkach nie możemy oszczędzać.

Written by dron