Bezpieczna i funkcjonalna instalacja elektryczna w domu

Jednym z etapów budowy domu jest wykonanie przyłączy i instalacji wewnętrznych. Do instalacji tych należy instalacja elektryczna. Od tego, jak instalacja ta będzie zaprojektowania oraz wykonana, zależy nie tylko jej sprawne funkcjonowanie, ale również bezpieczeństwo jej użytkowania.

Projekt podstawą solidnej instalacji

Podstawą każdej instalacji, w tym instalacji elektrycznej jest jej projekt, który musi wykonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Przede wszystkim instalacja musi być zaprojektowana z uwzględnieniem obowiązujących norm. Istotne jest również dobranie instalacji pod kątem danego obiektu i mocy urządzeń, które mają w nim być używane – zwłaszcza urządzeń o dużej mocy. Dzięki temu możliwe będzie optymalne obciążenie poszczególnych faz (w przypadku przyłącza trójfazowego – tzw. „siły”) oraz dobranie odpowiednich przekrojów przewodów, zabezpieczeń i pozostałych elementów instalacji, takich jak gniazdka elektryczne, czy wyłączniki.

Fachowe wykonanie

Projekt to jedna sprawa, ale istotne jest również fachowe wykonanie instalacji zgodnie z samym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej (instalacyjnej). Ze względu na ogromne znaczenie fachowości wykonania instalacji dla względów bezpieczeństwa, należy raczej unikać zlecania tych prac domorosłym elektrykom, ale najlepiej powierzyć je sprawdzonym fachowcom. Warto również pamiętać, że instalacja montowana jest podtynkowo, a przez to wszelkie późniejsze jej modernizacje są dość trudne oraz pociągają za sobą konieczność zniszczenia otynkowania oraz dodatkowe koszty. Warto też zwrócić uwagę na to, aby zastosowane elementy instalacji były dobrej jakości, zaś elementy zewnętrzne, takie jak gniazdka elektryczne były dopasowane pod kątem designu.

Funkcjonalność instalacji elektrycznej w domu

Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe oraz przeciwpożarowe to chyba najważniejszy aspekt przy projektowaniu i montażu instalacji elektrycznej. Dlatego też zastosowanie na przykład hermetycznych wyłączników i gniazdek elektrycznych, czy uziemienia ochronnego, tam gdzie to konieczne, jest bardzo ważne. Oprócz tego jednak, bardzo ważne jest jeszcze rozmieszczenie odpowiednich elementów ze względu na zachowanie funkcjonalności. Już na etapie projektowania musi być uwzględniona odpowiednia dla danego pomieszczenia ilość gniazdek elektrycznych, wyłączników, opraw oświetleniowych, czy też puszek przyłączeniowych. Gniazdka elektryczne – EGniazdka i wyłączniki powinny być umieszczone w takich miejscach i na takiej wysokości, która zapewnia do nich swobodny dostęp. Należy więc uwzględnić, choćby w pewnym przybliżeniu rozmieszczenie urządzeń, które w danych pomieszczeniach znajdą się w przyszłości. Szczególną uwagę należy zaś zwrócić na urządzenia większe, montowane na stałe, takie jak różnego rodzaju pompy, piece itd. Są to też zwykle urządzenia o większej mocy.

Written by Jan